GLOCK

นครปืน: คุณควรปรับแต่งปืนของคุณหรือไม่?

ปืนผลิตตามแนวทางมาตรฐานที่เหมาะกับตลาดทั่วไป ขึ้นอยู่กับเจ้าของอาวุธปืนที่จะตัดสินใจว่าต้องการดัดแปลงหรือไม่ ก่อนที่จะทำเช่นนั้นต่อไปนี้เป็นข้อดีข้อเสียในการปรับแต่งปืนของคุณ:ปรับแต่งปืนของ